ອ່ານເລີຍວ່າຖືກຕົນເອງບໍ? 9 ອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຊືມເສົ້າ

175

9 ອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຊືມເສົ້າ

ໂລກຊືມເສົ້າເປັນອີກໂລກໜຶ່ງທີ່ພົບເຫັນເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ ເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຄວາມຄິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນອາດຈະບໍ່ຮູ້ໂຕ ມື້ນີ້້ ອິນໄຊລາວ ມີວິທີການຈາກທ່ານໝໍໃນການສັງເກດອາການຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໂລກຊືມເສົ້າດັ່ງນີ້:

1 ມີອາລົມຊືມເສົ້າບໍ່ປົກກະຕິຄືເກົ່າ
2 ອາລົມຮູ້ສືກເບື່ອໆ ບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ
3 ນອນບໍ່ຄ່ອຍຈະຫຼັບ ຫຼື ອາດຈະນອນຫຼາຍແລະ ດົນເກີນໄປ
4 ຮູ້ສືກເບື່ອອາຫານ

5 ອາລົມກະວົນກະວາຍ
6 ຮູ້ສືກຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ
7 ຮູ້ສືກຜິດ ແລະ ໂທດຕົນເອງຕະຫຼອດ
8 ບໍ່ຄ່ອຍມີສະມາທິ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ
9 ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງບໍ່ມີຄ່າ ແລະ ຄິດຢາກຂ້ າໂ ຕ ຕ າ ຍ

ສໍາລັບໃຜທີ່ມີອາການໃກ້ຄຽງກັບ 1-9 ອາການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ ຕ້ອງໄປປືກສາທ່ານໝໍ ແລະ ຮັບການຮັກສາໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ເໝາະສົມໂດຍໄວ