12 ເຫດຜົນຂອງຄົນອິດສາ ທີ່ເຂົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ດີ

167

12 ເຫດຜົນຂອງຄົນອິດສາ ທີ່ເຂົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ດີ

ບາງຊ່ວງຂອງຊີວິດເຮົາ ເຮົາເອງກໍ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ຄອຍເວົ້າ ຄອຍລົມໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ກຳລັງໃຈກັບເຮົາ ບໍ່ແມ່ນມົວແຕ່ອິດສາກັນ

ແຕ່ຫາກເຮົາພົບເຊັ່ນີ້ ເວົ້າເລີຍວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ດີແທ້ໆ ເພາະແທນທີ່ ຈະພູມໃຈໃນຕົວເຮົາ ກັບກາຍມາເປັນອິດສາເຮົາແທນ

ແລ້ວມື້ນີ້ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ 12 ສິ່ງທີ່ເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຍ້ອນວ່າອິດສານັ້ນ ຈະມີຂໍ້ໃດແດ່ນັ້ນເຮົາໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ

1. ຫາເລື່ອງແຂ່ງຂັນ

2. ວິຈານແຕ່ຄົນອື່ນ

3. ເຫັນເຈົ້າໄດ້ດີ ກໍ່ເລີຍຮຽນແບບເຈົ້າ

4. ໃຫ້ຄວາມຫວັງດີປອມໆ ຂີ້ຕິຍ້ອງຍໍເຮົາ

5. ເຂົາຈະດີໃຈ ຫາກເຈົ້າລົ້ມເຫວ

6. ພວກເຂົາຈະບໍ່ຂ່າງເຈົ້າ ເມື່ອມື້ທີ່ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ

7. ພະຍາຍາມທຳລາຍຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າ

8. ພວກເຂົາມັກຈະດູຖູກຄວາມສຳເລັດ

9. ເຂົາຊັງເຈົ້າ ບໍ່ມັກເຈົ້າ

10. ມັກຈະນິນທາເຈົ້າສະເຫມີ

11. ເຊື່ອງຄວາມອິດສາໄວ້ກັບຕົວເອງ

12. ເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ບໍ່ດີ ໃຫ້ກັບເຈົ້າສະເຫມີ

ຖ້າຫາກວ່າ ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກປະຕິບັດ ແບບນີ້ໂດຍຄົນໃກ້ສິດເຈົ້າ ຈົ່ງຢ່າໄປສົນໃຈເຂົາ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໃນແບບຂອງເຮົາ ດຽວຈັກມື້ຫນຶ່ງ

ເຂົາຫາກຈະຈາງຫາຍ ອອກໄປຈາກຊີວິດເຮົາເອງ