ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະສີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

166

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະສີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະສີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
ຮູ້ຫຼືບໍ່ ເຄີຍສົງໃສກັນບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເພີ່ນຈື່ງແບ່ງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອອອກເປັນຫຼາຍສີ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກວິທີການໃຊ້ງານຂອງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດ ພ້ອມບອກວ່າແຕ່ລະສີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ

ສີແດງ ມີໄວ້ໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊັ່ນ: ຂີ້ຝຸ່ນ ສານເຄມີທີ່ອາດລະເບີດໄດ້, ວັດຖຸໄວໄຟ, ວັດຖຸູມີພິດ, ຫລອດໄຟຟູໂອເຣດ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ແບດຕາລີໂທລະສັບ, ໂທລະສັບເພ, ກະປ໋ອງສີສະເປ ຫລື ສານເຄມີອື້ນໆ

ສີຂຽວ ມີໄວ້ໃສ່ຂີ້ເຫຍື່ອປຽກ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື່ອ ທີ່ເນົ່າເປື້ອຍ ແລະ ຍ່ອຍລະລາຍງ່າຍ ສາມາດນຳມາເຮັດປຸ໋ຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ເສດຜັກ, ເປືອກໝາກໄມ້ ເສດອາຫານ, ໃບໄມ້

ສີດຳ + ສີເຫຼືອງ ໄວ້ໃສ່ຂີ້ເຫຍື່ອແຫ້ງ ສຳຫລັບໃສ່ຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ສາມາດນໍາມາຣີໄຊເຄີນໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍ, ກະປ໋ອງ , ຕຸກນ້ຳດື່ມ, ຂີ້ເຫຍື່ອພລາສຕິກຢາງຕ່າງໆ, ເຫຼັກເສດ, ອາລູມີນ້ຽມເສດ, ຕີນລົດຖີບ ລົດຈັກ

ສີຟ້າ ສຳຫລັບຂີ້ເຫຍື່ອທົ່ວໄປທີ່ມີລັກສະນະຍ່ອຍລະລາຍຍາກ ແລະບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສຳຫລັບນຳໄປຣີໄຊເຄີນໄດ້ເຊັ່ນ: ຖົງໃສ່ຂະໜົມທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ຖົງໃສ່ແຟບທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ຊອງຢາສູບ, ຖົງໃສ່ໝີ່ໄວໆ, ໂຟມໃສ່ອາຫານ

ຖ້າທຸກຄົນຮູ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດແລ້ວ ເຮົາຄວນຖີມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກວິທີ
ແລະ ປະຕິບັດເປັນປະຈໍາ ຢູ່ໃນລາວເຮົາອາດຈະຍັງມີບໍ່ຄົບທຸກສີຂອງປະເພດຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຍ ອາດຈະມີເປັນສະເພາະບາງບ່ອນເທົ່ານັ້ນ ເຮົາມາຊ່ວຍກັນເເຍກຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອສັງຄົມທີ່ໜ້າຢູ່ ຂອງພວກເຮົາ

ທີ່ມາ:ອິນໄຊລາວ