ຂ່າວດີໂຊກດີປີໃໝ່ ຢາປິ່ນປົວໂຄວິດຂອງແທ້ອອກມາແລ້ວ ຊຸດຜະລິດທຳອິດ

232

ໂຊກດີປີໃໝ່ ຢາຂອງແທ້ອອກມາແລ້ວ ຊຸດຜະລິດທຳອິດ :

(ຢານີ້ໃຊ້ສຳລັບສະເພາະ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວີດແລ້ວ ແລະມີອາຍຸ 18ປີ ຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ,ຫ້າມແມ່ຍິງຖືພາມານ ແລະລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ກິນ) ໂມລາໂກເວຍ- Molacovir” ຢາປິ່ນປົວໂຄວີດ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3

ຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA/Food & Drug s Administration)ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາ ໂມນນູພິຣາເວຍ ເປັນກໍລະນີສຸກເສີນພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຮັບຢາ ທີ່ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຕອ້ງມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະອື່ນໆ ແຕ່ຍົກເວັ້ນແມ່ຍິງຖືພາ, ສ່ວນຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢາດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຝ່າຍການຂາຍໂດຍກົງ, ໂຊກດີປີໃໝ່ເດີ້ !

.

.

.