ຜາສາດດິນຈີ່ ຜາສາດ ຮູບແບບສິລະປະຂອມບູຮານ ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນຈີ່

72

ຜາສາດດິນຈີ່ ຜາສາດ ຮູບແບບສິລະປະຂອມບູຮານ ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນຈີ່

ຜາສາດດິນຈີ່ ບ້ານໂດນ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນຜາສາດ ຮູບແບບສິລະປະຂອມບູຮານ ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນຈີ່ ເປັນຜາສາດຊົງສູງ ໂດຍມີກຳແພງອ້ອມ (ກົມມະຣຽນ) ສັນນິຖານວ່າ ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝ ອານາຈັກເຈນລະບົກຂອງຂອມ ໃນສະຕະວັດທີ 7 ສ້າງເພື່ອຖວາຍແກ່ ພຣະອິສວນ ໃນຄະຕິຄວາມຊ່ອຍແບບ ພຣາມຮີນດູ ແລະ ສັນນິຖານວ່າ

ເມືອງຈຳປາສັກໃນສະໄໝ ເມື່ອພັນປີກ່ອນນັ້ນ ແມ່ນເປັນເມືອງຫຼວງຂອງອານາຈັກເຈນລະ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ເສດຖະບູຣະ ທີ່ມີ ວັດພູຈຳປາສັກ ເປັນສູນກາງຂອງອານາຈັກ ເປັນສູນກາງຂອງສາສະໜາ

ປັດຈຸບັນນີ້ຜາສາດຫີນ ບ້ານໂດນ ແມ່ນມີຄວາມຊຸດໂຊມເປ່ເພລົງຫລາຍ ເພາະບາງບ່ອນຂອງ ຜາສາດກໍ່ຊຸດເພລົງ ບາງບ່ອນກໍ່ຖືກດິນຖົມ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໂຮມບ້ານກໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງເພື່ອມາທຳຄວາມສະອາດ ເພື່ອວ່າຕໍ່ໄປຄົງຈະເປັນສະຖານທີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຜູ້ຄົນມາ

ສຶກສາ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະອະນຸລັກ-ຮັກສາສຶບຕໍ່ໄປ ເພາະຜ່ານມາສະຖານທີແຫ່ງນີ້ ຄົນທັງຫລາຍແມ່ນຍັງບໍ່ມີໃຜຮັບຮູ້ເທື່ອ .
ແຕ່ຫລາຍໆຄົນ ສັນນິຖານວ່າ ຜາສາດດິນຈີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີຮູບແບບ ແລະນິຍົມສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝຈາມປາ ເພາະມີເສນາສະຖານຕ່າງໆ

ໃນເຂດຫວຽດນາມ ແລະເມືອງຂະເໝນ ທີທາງຈາມປາສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ກໍ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະວິທີການ ຕະຫລອດຮອດການສ້າງດ້ວຍດິິນຈີ່ແບບນີ້ແມ່ນອິດທິພົນຂອງວັດທະນະທັມຈາມປາ ນະຄອນລັດຈາມປ

າ ແມ່ນມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດໃນ ຄສ 9-10 ສ່ວນການສ້າງຜາສາດຂອງອິດທິພົນຂອມນັ້ນ ແມ່ນຈະສ້າງດ້ວຍຫິນເປັນຫລັກ ແລະຈະມີຮູບຮ່າງລັກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກນີ້.

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ : Xiva Chanthabouly ອ້າຍຈົວ ຊີວາ ຈັນທະບູຣີ