ຂ່າວດີ! ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໂດຍລົດໄຟ ສາມາດຈອງປີ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ແລ້ວ

119

ຂ່າວດີ! ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໂດຍລົດໄຟ ສາມາດຈອງປີ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ແລ້ວ

ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2022 ນີ້ ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕິດປ້າຍປະກາດເຖິງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ ເພື່ອຮ່ວມມືກັບກົນໄກການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ,
ເພື່ອຫລີກຫລ່ຽງການຊື້ປີ້ ແລະ ຖອນປີ້ຊໍ້າຄືນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 14/1/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ປີ້ລົດໄຟຂະບວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບໍ່ເຕ່ນ ມີການປັບປ່ຽນ ຊື້ປີ້ກ່ອນລົດໄຟອອກເດີນທາງໄດ້ 3 ມື້, ຂໍອະໄພ ໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ. ສະຖານີ ນະຄອອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 13/1/2022