ສັ ງຄົ ມເລີ່ມຢູ່ຍ າກຂື້ ນທຸ ກມື້ !

272

ຖື ກລ ວງ ໄ ປຂ້ າ ເ ຜົ ານັ່ ງຢ າງ.

ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໂຊເຟິລົດໂມ້ປູນຂັບຂີ່ລົດ
ໄປສົ່ງປູນ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ເຈັບທ້ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍຫນັກຢູ່ປ່າ, ໃນຂະນັ້ນ ໄດພົບເຫັນ
ຄົ ນຖືກ ຂ້ າ ດ້ວຍການ ເຜົ ານັ່ ງຢາງ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປ
ບອກປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງມາເບິ່ງ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ ເ ສຍຊີ ວິ ດ ຊື່ທ້າວ ເກິ້ ອາຍຸ 33 ປີ, ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ,
ສາເຫດ ຄາດວ່າພົວພັນກັບທຸ ລະກິ ດມື ດ ຈຶ່ງຖືກ ລ ວງໄປ ຂ້ າ ເ ຜົານັ່. ງຢ າງ ທີ່ເມືອງສັງທອງ.

#ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍ…