ຂໍຝາກ “ຄາຖາ 3 ຂໍ້” ໃຫ້ຄົນທີ່ເງິນຂາດມືເກັບເງິນບໍ່ຢູ່

234
ads Bloggif

ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ: ບໍ່ຄວນຊື້ສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ ແຕ່ຈົ່ງຊື້ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕົວຢ່າງ: ໂທລະສັບຄືສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ, ແຕ່ບໍ່ຄວນຊື້ iPhone 11 ເພາະມັນເປັນພຽງສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ (ຖ້າເຈົ້າຊື້ສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ມື້ໜ້າເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງຂາຍສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອອກໄປ)

ຮູ້ຈັກທ້ອນເງິນ: ເມື່ອໄດ້ເງິນມາ ຈົ່ງຝາກເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າທະນາຄານກ່ອນ ແລ້ວເຫຼືອຈາກນັ້ນ ປະເປັນລາຍຈ່າຍ, ເພາະມີເງິນໃນຖົງໜ້ອຍ ກໍຈະຈ່າຍໜ້ອຍເອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຝາກເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກການໃຊ້ຈ່າຍ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມັນຈະບໍ່ເຫຼືອ (ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າ ຖ້າເມື່ອໃດມີເງິນຫຼາຍຈິ່ງຈະຝາກເງິນ ຊາດນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຝາກ ເພາະການທ້ອນເງິນຄວນເລີ່ມໃນຕອນທີ່ເງິນຍັງໜ້ອຍ)

ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ: ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດມີລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ຊ່ອງທາງດຽວ ເຖິງຈະມີເງິນເດືອນຫຼາຍກໍຕາມ ເພາະອະນາຄົດຄືສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເພີ່ມຊ່ອງທາງຫາເງິນຈາກເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກ ເພາະນອກຈາກຈະມີຄວາມສຸກແລ້ວ ຍັງໄດ້ເງິນ ເຖິງໜ້ອຍກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະມັນຄືຄວາມສຸກ ຫຼື ອາດຈະເຮັດວຽກເພີ່ມເຊັ່ນ:

ກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ, ສອນໜັງສື… ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ ລວມທັງລົງທຶນຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ຄວນລົງທຶນຊື້ຫວຍ, ຝາກເງິນດອກເບັ້ຍສູງ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ຫາເງິນໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະສິ່ງໃດທີ່ໄດ້ມາງ່າຍ ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ (ຄົນທີ່ຮັງມີແທ້ຈິງ ຄືຄົນຮູ້ຈັກພໍ)