ຈີນ ຕັ້ງໂຮງໝໍອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງທຳອິດ

112
ads Bloggif

ອ້າງຕາມຂ່າວ ຈີນ, ວັນທີ 31 ເດືອນມີນາ, ຈີນຕັ້ງໂຮງໝໍ ອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງຢູ່ໃນ ເຄືອຂ່າຍ ຂອງໂຮງໝໍ ວິທະຍາໄລ ການແພດ ປັກກິງ ຢູນຽນ. ຜ່ານການ ພິຈາລະນາ ຈາກຄະນະກຳມະທິການ ສາທາ ລະນະສຸກ ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ກາຍເປັນ ໂຮງໝໍ ອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ປັກກິງ.

ໂຮງໝໍ ອິນເຕີເນັດນີ້ ສາມາດ ໃຫ້ບໍລິການ ຕິດຕາມ ຄົນເຈັບເປັນພະຍາດ ທົ່ວໄປ ແລະ ພະຍາດຊໍາເຮື້ອ ບາງສ່ວນ, ປັດຈຸບັນ ໂຮງໝໍນີ້ ໄດ້ເລີ່ມມີ ພະແນກຕ່າງໆ ຈຳນວນ19 ພະແນກ ລວມເຖິງ ພະແນກ ພະຍາດ ຫົວໃຈ, ພະຍາດຜົວໜັງ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ລະພະແນກ ພ້ອມຮອງຮັບ ບໍລິການ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກວດວິນີໄສ ອາການເຈັບ