ຕຳກັບຮົ້ວກັ້ນທາງດ່ວນ ໂຊກດີບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍຈະຖືກປັບໃໝ

215
ads Bloggif

ສະພາບການເກີດອຸປະຕິເຫດ: ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2021, ເວລາປະມານ 20:10. ຢູ່ສະຖານີບ້ານບົວ ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດ້ກັກລົດເກັ໋ງຄັນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງພາຍນອກຂອງລົດມີຮອຍຕຳຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

ປະກອບກັບໂຕຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ກໍມີກິ່ນເຫຼົ້າ ແລະ ເວົ້າຈາບໍ່ຈະແຈ້ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ທ່ານນີ້ແມ່ນໄດ້ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ. ຜ່ານການສືບສວນສອບສວນຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລົດໄດ້

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕຳກັບຮາວກັນຕົກຕໍ່ໜ້າສະຖານີບ້ານບົວ (ຈຸດ K28+100). ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ມີສະຕິແລ້ວ, ຕຳຫຼວດຈະລະຈອນຈະດຳເນີນການລົງໂທດຕາມກົດລະບຽບ.