5 ສາເຫດແຫ່ງການຢ່າຮ້າງ !

302

ຫາກຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງສວຍງາມ ແຕ່ງງານກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແຕ່ກັບກຳລັງຈະຈົບລົງ ດ້ວຍການຢ່າຮ້າງ

1 . ການນອກໃຈ ເລື່ອງທຳອິດຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນການນອກໃຈ ການທີ່ຄົນໃດຄົນນຶງປັນໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນ ແນ່ນອນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນແປວ່າຄວາມຮັກ ຄວາມຊື່ສັດ ນ້ອຍລົງ ຫລື ແທບຈະບໍ່ເຫລືອ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຕໍ່ໃຫ້ສ້າງກັນມາດົນຊ່ຳໃດຍ່ອມລົ່ມສະຫລາຍລົງໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະມີເຫດຜົນຕໍ່ຈາກການນອກໃຈນັ້ນ ຫລື ບໍ່ກໍຕາມ

2. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເລິ່ມຮັກຄັ້ງທຳອິດ ເຈົ້າອາດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປັບຕົວ ປັບສະຖານະ ປັບທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ຄືກັນ, ເຂົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຂອງເຈົ້າເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ລົງເອີຍນຳກັນໄດ້ດີ ແຕ່ຫາກການປັບຕົວເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນການຝືນຕົວເອງ ດັ່ງນັ້ນມື້ໜຶ່ງຕົວຕົນ ຄວາມຄິດທີ່ເປັນເຈົ້າມັນຕ້ອງກັບຄືນມາ ແລ້ວຕອນນີ້ເອງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງຄິດເລື່ອງຫຍັງ,ເລື່ອງນ້ອຍ, ເລື່ອງໃຫຍ່ ມັນກັບເປັນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າເຫັນຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ

3. ເລື່ອງເງີນເລື່ອງຄຳ ເພາະເງີນຄຳນັ້ນໝາຍເຖິງການຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ດັ່ງນັ້ນຫາກເງີນເປັນບັນຫາຂອງຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າຂຶ້ນມາຕອນໃດ ຄົງຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງຜິດໃຈກັນ ອາດຈະດ້ວຍເລື່ອງ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ຫາເງີນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍຕ້ອງລຳບາກດິ້ນຮົນຫາເງີນຢູ່ຝ່າຍດຽວ ຫລື ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງເຄີຍລ້ຳລວຍມາກ່ອນ ຈົນວັນທີ່ເງີນຄ່ອຍໆໝົດລົງ ກໍເໝືອນຄວາມຮັກໝົດລົງໄປນຳນັ້ນເອງ

4. ຂາດການສື່ສາກັນ ການສື່ສານເປັນກຸນແຈສຳຄັນສຳລັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ຮັກ ການຂາດການສື່ສານທີ່ເໝາະສົມສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມເສື່ອມຂອງຄວາມສຳພັນຮັກ ລະຫວ່າງເຈົ້າທັງສອງແລະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ ຄູ່ຮັກອາດເລີ່ມຕີຕົວອອກຫ່າງຈາກກັນແລະອາດມີການຄິດເລື່ອງຂອງການຢ່າຮ້າງຂຶ້ນ ຫາກຄູ່ຮັກນັ້ນບໍ່ມີການສື່ສານກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

5. ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຂອງຄູ່ຜົວເມຍແຕກຕ່າງກັນ ອາດນຳມາຊຶ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ງ່າຍ ເມຍຢາກໃຫ້ຜົວຊ່ວຍວຽກບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍລ້ຽງລູກ ແຕ່ຜົວພັດເບິ່ງວ່າສິ່ງນັ້ນເປັນຫນ້າທີ່ຂອງເມຍ ເມື່ອຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຄາດຫວັງໃຫ້ອີກຝ່າຍປັບຕົວ ຫາກສຸດທ້າຍບໍ່ມີໃຜຍອມເສຍສະລະ ຫລື ເອົາແຕ່ເບິ່ງວ່າອີກຝ່າຍເຫັນແກ່ຕົວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດຖຽງກັນໄດ້ງ່າຍ ຄວາມສຳພັນກໍອາດສັ່ນຄອນໄດ້