ນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ມື້ໃດ ! ຈຶ່ງເປັນສີລິມຸງຄຸນ ແກ່ຕົນ !

284

ເລື່ອງການນຸ່ງຖື ຫຼາຍຄົນກໍ່ອາດຈະບໍ່ສົນໃຈເລີກງາມຍາມດີ, ຫຼາຍຄົນກໍເອົາແຕ່ເລີກສະດວກ ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ຖືມື້ຖືຍາມ ເພື່ອເປັນສີລິມຸງແກ່ຕົນ. ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຊື້ເຄື່ອງໃໝ່ມາແລ້ວ ນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ນັ້ນມື້ໃດໃຫ້ເປັນມຸງຄຸນຄື:

ນຸ່ງວັນ ອາທິດ: ຊະນະສັດຕູ

ນຸ່ງວັນ ຈັນ: ມີຄົນຮັກຫຼວງຫຼາຍ

ນຸ່ງວັນ ອັງຄານ: ມີທຸກຫຼາຍ

ນຸ່ງວັນ ພຸດ: ມີສຸກຫຼາຍ

ນຸ່ງວັນ ພະຫັດ: ສະຫວັດດີມີໄຊ

ນຸ່ງວັນ ສຸກ: ມີຊັບຫຼາຍ

ນຸ່ງວັນ ເສົາ: ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ໂຣກໄພ.

ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງຄວາມທັນສະໄໝ ການນຸ່ງຖືຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ໃສ່ໃຈເພາະນຸ່ງຕາມຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານເຊື່ອແລ້ວເຮັດໃຫ້ທ່ານສະບາຍໃຈ ຫຼື ມີສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດີ ກໍ່ຈົ່ງສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄປ

ສ່ວນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ນຸ່ງຕາມອັດຖາຍາໃສ ແຕ່ໃຫ້ນຸ່ງຖືກກັບກາລະເທສະພໍ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄປງານສົບ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນໂສກເສົ້າ ຕົນເອງຈະນຸ່ງເຄື່ອງສີແຈ້ງໆ, ແສດໆ ໄປ ມັນກໍ່ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນນິນທາທ່ານໄດ້.