ຂໍຄວາມກະລຸນານຳຄົນທີ່ມາກວດກິນແລ້ວ ຕ້ອງເອົາໄປຖິ້ມພ້ອມໃຫ້ແດ່

386

ຂໍຄວາມກະລຸນານຳຄົນທີ່ມາກວດກິນແລ້ວ ຕ້ອງເອົາໄປຖິ້ມພ້ອມໃຫ້ແດ່

ເນື່ອງຈາກ, ມີປະຊາຊົນໄດ້ຮີບຮ້ອນໄປກວດໂຄວິດ-19 ຕາມສູນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ທັງນີ້, ສະພາບບໍລິເວນສູນຫຼັງຈາກທີ່ກວດແລ້ວ ແມ່ນມີບາງຄົນ ໄດ້ນຳເອົານໍ້າ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆໄປກິນ ແລະບໍ່ໄດ້ເອົາໄປຖິ້ມຢູ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕາມພາບ)

ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ປະຈຳຢູ່ສູນ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາກວດ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຂວດນ້ຳ, ຈອກນໍ້າ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ເອົາໄປກິນ ເພື່ອຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ