ຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນສາງທາສີ 3 ຄົນ

1158

ຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນສາງທາສີ 3 ຄົນ ລາຍລະອຽດເອກະສານສະໝັກສາມາດ ສາມາດຍືນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງເມວ

  1. ແບບຟອມບໍລິສັດ (ດາວໂຫຼດ https://drive.google.com/…/16wJpf9yu4rqD988UddN…/view…)
  2. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້)
  3. ຮູບ 34 = 1 ໃບ
  4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

(ສະເພາະທາງເມວຮັບເອກະສານເປັນ.File PDF ເທົ່ານັ້ນ)
ຂັ່ນຕອນການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຍືນເອກະສານສະໝັກ > ສຳພາດ1 > ສຳພາດ2 > ກຽມພາສາ 3

ເດືອນ > ກັກໂຕ 14ມື້ > ເຂົ້າເລິ່ມເຮັດວຽກ

ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ

Google Map: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8

021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

021 316703 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)