ຂ່າວດ່ວນລາຍງານມີຜູ້ຕິດເຊື້ອມື້ນີ້ 88 ຄົນ

885

ຂ່າວດ່ວນລາຍງານມີຜູ້ຕິດເຊື້ອມື້ນີ້ 88 ຄົນໃນນັ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 84 ຄົນ

ສ່ວນລາຍງານເພີ່ມເຕີ່ມຈະລາຍງານພາຍຫຼັງ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ