News

17152

ປະຊາສໍາພັນເຖິງບັນດາທ່ານ ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ພີ່ນ້ອງ, ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ທີ່ສຳພັດໄກ້ຊິດ ກັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ໄປສະເໜີໂຕລົງທະບຽນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຊອກເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ທີ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງເດີ່ນບານຫຼັກ 4 ນະຄອນໄກສອນ.

ນ. ພອນທິບ ລັດຕະນະສະຫວັນ ອາຍຸ 50 ປີ
-ເປັນຍ່າ ກໍລະນີທີ່ 24

ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ. ສຸຈິນດາ ລັດຕະນະສະຫວັນ ( ໂຈອີ້ ) ອາຍຸ 27 ປີ

  • ຜົວກໍະນີທີ່24

ບ້ານ ສະໜາມໄຊ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ. ພິດສະນຸ ລັດຕະນະສະຫວັນ ( ຈິມມີ້ ) ອາຍຸ 29 ປີ

  • ອ້າຍກໍລະນີທີ24

ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ນ. ຈິນດາພອນ ລັດຕະນະສະຫວັນ
( ຈີນີ ) ອາຍຸ 3 ປີ

  • ລູກສາວກລະນີທີ່ 24.

ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຖືບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວໄປພ້ອມ ເວລາ 9:00 ຫາ 16:00

ທັ້ງນີ້, ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດໃນຕອນນີ້ຄື:1 ແຍກຕົວເອງອອກຈາກຄົນອື່ນທັນທີ; 2 ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຕະຫຼອດເວລາ; 3 ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງທັງໝົດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່; 4 ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າຜົນກວດ ໃຫ້ທ່ານຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ຄົບ14ມື້; 5 ຖ້າຜົນອອກເປັນ ທີມງານພະນັກງານແພດໝໍຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານເອງ.

ໝາຍເຫດ : ຜູ້ທີ່ກວດເຊືອບໍ່ພົບ ໃຫ້ສືບຕໍ່ກັກບໍລິເວນຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ 14 ວັນ ( ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປເຮັດວຽກ ), ຜູ້ທີ່ມີອາການສະແດງ ແມ່ນ ໃຫ້ມາສະເໜີກວດເຊື້ອຄືນອີກ.