ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ້າວວຽງໄຊ ມີຜູ້ສຳພັດເຖິງ 50ຄົນ

5192

ທ້າວ ວຽງໄຊ ສຳຜັດໃກ້ສິດ 50ຄົນແລະ ໄດ້ຕົວະຊື່ອີກ
ຕາມທີໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເປັນຄົນຊົນເຜົ່າ ເວົ້າລາວບໍ່ໄດ້ປາ່ນໃດ ບໍ່ຮູ້ຫນັງສືອີກ ຜູ້ກ່ຽວຕົວະຊື່ເວລາເກັບຕົວຢ່າງ ຕອນໃຫ້ຂໍ້ມູນຊື່ ທ. ວຽງໄຊ

ບາດຊື່ແທ້ແມ່ນ ຊື່ ແກ້ວ ແລະ ມີອີກຊື່ຫນື່ງແມ່ນ ອາສານ, ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວອ່ານຫນັງສືບໍ່ອອກເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າທາງການປະກາດຫາເຈົ້າຂອງ , ແລະ ແຟນຂອງລາວກໍບໍ່ຮູ້ວ່າລາວປ່ຽນຊື່ ເຫັນທາງການປະກາດຊອກຫາຄົນຕິດເຊື້ອກໍເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນ ແຟນຕົວເອງ

.

.

.