ດ່ວນທີ່ສຸດ ມີນັກຮຽນ ມປ ທົ່ງປົ່ງ ເມື່ອງສີໂຄດຕະບອງຜົນກວດເປັນບວກ

1525

ຈາກກໍລະນີ ມສ ທົ່ງປົ່ງ ແມ່ນສັ່ງປິດໂຮງຮຽນໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2021 ແລະ ວັນທີ່ 21 ເມສາ 2021 ແມ່ນຍັງຮຽນປົກກະຕິ

ຕາມທາມລາຍນ້ອງທີ່ອາດຮັບເຊື້ອແມ່ນ ວັນທີ່ 15-16 ເມສາ ໄປກິນເຂົ້າບ້ານໝູ່ (ຊຶ່ງອາດຮັບເຊື້ອໃນໄລຍະນີ້ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ)

ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຮັບເຊື້ອຫຼັງຈາກນັ້ນ ລໍຖ້າຜົນຕິດຕາມຈາກຄະນະສະເພາະກິດຕື່ມ ແຕ່ແນ່ວໃດຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກໍ່ຄວນແຍກປ່ຽວ ເບິ່ງອາການ ແລະ ຕິດຕາມໄປນຳກັນ ບໍ່ຖືເບົາເດີ້