ການເບິ່ງຂ້າມ 17 ຂໍ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍ ແລະ ບາດເຈັບຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດໃນລາວ

3454

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດ ແລະ ທ່ານໝໍຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງແຫ່ງຕ່າງໆໄດ້ສິ່ມໃສ່ຫູນັກຂ່າວວ່າບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຄໍາຖາມແບບນີ້: ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ຕຽງຮັບຄົນເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດຫລາຍປານໃດຕໍ່ມື້? ແຕ່ນັກຂ່າວຄວນຖາມວ່າຈັງຊິທຸກໆນາທີ ຫລື ຊົ່ວໂມງມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍຈາກອັບດຕິເຫດຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວນັ້ນປະມານເທົ່າໃດ? ແລະ ສາເຫດເປັນຍ້ອນຫຍັງ?

ປັດຈຸບັນນີ້ ການຮັບຄົນເຈັບທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ຖ້າສະເລັ່ຍເປັນນາທີ ຫລື ຊົ່ວໂມງກັບການເປັນພະຍາດ ແລະ ບາດເຈັບອື່ນໆຖືວ່າບາດເຈັບຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຄອງແຊມ ປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນເຈັບທີ່ຮັບການຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງມີຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ແລະ ບາງມື້ຈົນບໍ່ມີຕຽງນອນ.

ອີງຕາມຕົວເລກຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກອຸດບັດຕິເຫດໂດຍເປີດເຜີຍມີ 17 ສາເຫດຄື:

1.ດື່ມສິ່ງມືນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ລົດ

2.ບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຈາລະຈອນ

3.ຮຽນບໍ່ຈົບຫລັກສູດການຂັບຂີ່ຄັກແນ່ ແຕ່ຊໍາພັດຊື້ເອົາໃບຂັບຂີ່

4.ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຄົນຢູ່ຊົນນະບົດມາຢູ່ໃນເມືອງ

5.ຂາດສະຕິ ແລະ ຖືເບົາເລື່ອງລຂະບຽບໝາຍວ່າຢາກລ້ຽວບ່ອນກໍລ້ຽວໂລດ, ຢາກຈອດບ່ອນໃດກໍຈອດໂລກ

6.ບໍ່ໃຊ້ລະບົບໄຟສັນຍານໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທັງຜູ້ຂັບໄປກ່ອນ ແລະ ຜູ້ຂັບນໍາຕາມຫລັງ

7.ມາດຕະການໃນລະບົບກວດກາເຕັກນິກຍັງອ່ອນແອ ແລະ ຍຸຍານຫລາຍໂພດ

8.ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເອົາໃຈລູກຫລານຫລາຍເກີນໄປດ້ວຍວິທີຊື້ລົດໃຫ້ລູກຂັບຂີ່ ທັງໆທີ່ອາຍຸບໍ່ຮອດກະສຽນ

9.ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈລະບົບລະບຽບພາຍໃນປະເທດລາວ ບາງຄັ້ງຢາກແນວໃດກໍເຮັດໄປຕາມໃຈ ບາງຄັ້ງຂັບລົດຈັກຊ້ອນກັນຮອດ 3 ຄົນຜ່ານໜ້າປ້ອມຕໍາຫລວດ

10.ລົດຖອກດິນແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນແບບເສລີບໍ່ເວັ້ນແຕ່ຍາມເຂົ້າການ ແລະ ເລີກການເຖິງແມ່ນວ່າມີລະບຽບກົດໝາຍຫ້າມແລ່ນຊົ່ວເຄັ່ງຮ້ອນ ແຕ່ປະກົດວ່າຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ປ່ອຍປະລະເລີຍຕາມເປັນຕາມເກີດ

11.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ສໍ ຍັງເປັນແບບເຄັ່ງໆຢານໆ ບາງບ່ອນບາງເຂດຍັງບໍ່ມີໄຟເຍືອງທາງ

12.ບາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງຖືເບົາຕໍ່ການປັດຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

13.ເສັ້ນທາງບາງບ່ອນຍັງບໍ່ຮັບປະກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ຂັບຂີ່

14.ສະຖາບັນການສຶກສາບໍ່ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ບໍ່ມີວິທີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເອົາຫລັກສູດການຂັບຂີ່ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຈໍາເປັນສອນໃນຫ້ອງຮຽນ

15.ຍັງບໍ່ມີລະບຽບເຫລັກຕໍ່ຜູ້ຄ້າຂາຍຄືຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂາຍສິງມືນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ

16ຍັງມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຕ່າງປະເທດໃຊ້ປ້າຍເຫລືອໂຕໜັງສືສີດໍາຄືກັບຄົນລາວ

17.ສະຫລຸບຍັງເຮັດໄປຕາມມີຕາມເກີດໝາຍວ່າເກີດເຫດບ່ອນໃດບ່ອນນັ້ນແກ້ເອງ ແຕ່ຊອກຫາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ເຫັນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ແກ້ຕົ້ນເຫດ