8 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ ຄວນລີກລ່ຽງ

1881

ບູຮານເພີ່ນວ່າ ຖ້າຊາຍໃດຫຼີກລ້ຽງຜູ້ຍິງ 8 ປະເພດນີ້ ຈະເປັນສຸກ ອາຍຸຍືນຍາວ ຈະມີອຳນາດບາລະມີ.

1 ຜູ້ຍິງຂີ້ລືມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຍິງທີ່ມັກລືມເຮັດວຽກຂອງຕົນ ເຮັດວຽກຫຍັງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຄຸມເບິ່ງແຍງ ຄອຍທ້ວງ ຄອຍຖາມຈຶ່ງຈະເຮັດ ຖ້າມີຄົນຖາມວ່າ ເຮັດວຽກແລ້ວລະບໍ່ ກວດເຮືອນລະບໍ່ ລ້າງຈານລະບໍ່ ເຮັດກິນລະບໍ່ ເອົາລູກໄປອາບລະບໍ່ ຈະຕອບມາວ່າ ໂອຂ້ອຍລືມ ຈັກນ້ອຍຈຶ່ງເຮັດກະໄດ້ ແບບນີ້ຕະຫຼອດ.

2 ຜູ້ຍິງຂີ້ໂມ້ໂອອວດ ເວົ້າອັນໃດຕົນເອງກໍ່ດີກວ່າຄົນອື່ນສະເໝີ ມັກໃສ່ເຄື່ອງປະດັບຂອງແພງໂອອວດ (ຕິດຫຼູ) ເວົ້າຄຸຍເວົ້າໃຫຍ່ຕະຫຼອດເວລາ.

3 ຜູ້ຍິງເຮືອນຮ້າງ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ມັກຢູ່ເຮືອນຢູ່ຊານບ້ານຊ່ອງເລາະໄປນີ້ ໄປນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ມັກຢູ່ເຮືອນ ວຽກເຮືອນວຽກຊານເປັນແນວໃດບໍ່ສົນ ລູກຜົວຈະຢູ່ກິນແບບໃດບໍ່ຮູ້.

4 ຜູ້ຍິງມັກຂໍ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຍິງທີ່ເບິ່ງເຮືອນຊານບໍ່ສົມບູນ ຈະເຮັດກິນກໍ່ໄປຂໍຜັກ ເກືອ ແປ້ງນົວ ນຳຂ້າງເຮືອນຈົນເຮືອນຢູ່ຂ້າງລຳຄ້ານ.

5 ຜູ້ຍິງ ມື-ຂາແຂງ ໝາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ອອ່ນນ້ອມ ກະໂດດໂລດແລ່ນ ກາຍຫົວຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ມີມາລະຍາດ ແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນຖ້ວຍບ່ວງກໍ່ຕົກແຕກ ບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ.

6 ຜູ້ຍິງຖະແຫຼງຂ່າວ ມັກໄປລົມເຮືອນນັ້ນເຮືອນນີ້ໝົດມື້ ລົມເລື່ອງທີ່ມີແທ້ ແລະ ປອມແປງເລື່ອງລົມໄປເລື້ອຍ ເຂົ້າເຮືອນນັ້ນ ກໍ່ເອົາເລື່ອງເຮືອນນີ້ໄປເລົ່າ ໄປເຮືອນໜ້າກໍ່ເລົ່າເລື່ອງເຮືອນຫຼັງ ເວົ້າເລື່ອງຈິງແດ່ ຕົວະແດ່ເຕີມແຕ່ງໃສ່ ແປງເລື່ອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜິດຖຽງກັນ ຄວາມຊົ່ວຂອງຕົນເອງບໍ່ເຄີຍຈະເຫັນ ເຫັນແຕ່ຄວາມຊົ່ວຂອງຄົນອື່ນ ຈົ່ມຂວັນຄົນອື່ນໄປໝົດ ໝົດເລື່ອງຈະລົມກໍ່ໄປຫາທ່ຽວຫຼິ້ນ ກິນເຫຼົ້າກິນເບຍ.

7 ຜູ້ຍິງມືໄວ ໝາຍຜູ້ຍິງທີ່ເວລາເວົ້າມັກເອົາມື ເອົາຕີນໄປນຳ ລົມກັບໃຜກໍ່ມັກເອົາມືຕີຢອກຕົບຫຼັງໄປນຳ ປາກກ້າມືໄວ.

8 ຜູ້ຍິງມັກຢ່າ ໝາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມັກເວົ້າວ່າຢ່າມັນຈົນຕິດປາກ ໄທບ້ານເຮັດຫຍັງກະຢ່າມັນ ຜົວໄປໃສມາໃສ 2-3 ມື້ກະຢ່າມັນເສີຍໆ ລູກຜົວກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ່ກະຢ່າມັນ ບໍ່ມີເງິນທອງກະຢ່າມັນ ຈະລວຍຈະຈົນກະຢ່າມັນ.