ສະຖານີລົດໄຟກາສີ

243

ປະຈຸບັນນີ້, ສະຖານີລົດໄຟກາສີ ພວມປາກົດຮູບໂສມອາຄານແລ້ວ

ຂອບເຂດສະຖານີ ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 1498.7 ແມັດກະເລ້

ປະກອບມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຜູ່ໂດຍສານທີ່ແວ່ພັກຄົບວົງຈອນ.

.

.

ພາບ. Owner