ລະວັງກັນແດ່ເດີພີນ້ອງ ຜູ້ທີ່ມັກບໍລິໂພກຈຸຕັບຊ່ວງນີ້ພະຍາດລະບາດ ອົດໄວ້ກ່ອນ ເຊົ່າກ່ອນລະຈັງຈັດ

729

ພົບການລະບາດພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ – ຄວາຍ ຈຳນວນ 4.000 ກວ່າໂຕວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບສຳລັບງົວ ແລະ ຄວາຍ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ແມ່ນໄດ້ເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ ແລະ ຄວາຍໃນໄລຍະເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງໃນນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ເຊິ່ງພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກອາການທີ່ເປັນຕຸ່ມພຸພອງຢູ່ຕາມຜີວໜັງຂອງສັດປະເພດງົວ ແລະ ຄວາຍ

ໂດຍພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ – ຄວາຍເປັນພະຍາດທີ່ມີການແຜ່ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວເພາະມັນເປັນໄວຣັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນສະເພາະແຕ່ງົວແລະຄວາຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍພະຍາດນີ້ຈະບໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ກັບຄົນ ຫຼື ສັດປະເພດອື່ນໆໄດ້.

ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດສັງລວມການລະບາດຂອງພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ – ຄວາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງມີທັງໝົດ 190 ກວ່າບ້ານ,ມີສັດ 4.700 ກວ່າໂຕ,ປິ່ນປົວດີແລ້ວ 2.500 ກວ່າໂຕ,ສັດຕາຍຈຳນວນ 60 ກວ່າໂຕ ແລະ ກຳລັງສືບຕໍ່ປິ່ນປົວອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.