ວອນຜູໃຈບຸນຊ່ວຍຄອບຄົວນາງນາລີມີລູກ8ຄົນບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືຈັກຄົນຍ້ອນຄວາມທຸກຈົນ

920

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າມີຄອບຄົວ1ທີ່ຍົກຍ້າຍຈາກບ່ອນອື່ນມາຢູ່
ບ້ານໂພນໄຮຄຳ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງຕອນນີ້ແມ່ນເຮັດໃບພັກເຊົາທຸກເດືອນຢູ່

ຊື່ເອື້ອຍນາລີມີລູກ8ຄົນ ຄົນກົກອາຍຸປະມານ16-17ປີເອົາຜົວລະໄປຢູ່ນຳຜົວແລ້ວລະຍັງພໍ່ແມ່ແລະລູກ7ຄົນມີລູກສາວຄົນທີ6ເຈັບຕາບໍ່ມີເງີນໄປກວດແລະຄົນທີ່8ໃນທອ້ງ4ເດືອນ

ຕອນແລກກະໄປສັກຢາຄຸມແລ້ວແຕ່ເດືອນທີ່3ຢູ່ກະຜີດປົກກະຕິມາກວດລະມີລູກອີກຊີໄປເອົາອອກກະບໍ່ມີເງິນລະຈຳເປັນໄດ້ປະໄວ້ຕາມການບອກເລົ່າຈາກເອື້ອຍນາລີທີ່ເລົ່າໃຫ້ຄົນຂ້າງເຮືອນຟັງ

ລູກ7ຄົນບໍ່ມີໄຜໄດ້ຮຽນໜັງສືເນື່ອງຈາກພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເງິນສົ່ງຮຽນແຕ່ລະມື້ພໍ່ເກັບຜັກຫາໜໍ່ຖ້າມີຄົນຈ້າງກະໄປເລາະຮັບຈ້າງເພື່ອຫາເງິນມາຊື້ເຂົ້າກີນ

ແຕ່ກະບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະລ້ຽງຄອບແລະຫຼາຍມື້ກະບໍ່ມີໄຜມາຈ້າງຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົາດີນທີ່ຢູ່ຕອນນີ້
ເຮືອນທີ່ອາໄສຢູ່ກະເກົ່າແຮງຝົນຕົກກະຮົ່ວລົມແຮງກະຊິລົ້ມທັບຫົວໄດ້ເອົາໄມ້ຄຳ້ໄວ້

ສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ໄໝເຄີຍໄປເລາະຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າຄອບຄົວທຸກຍາກແບບນີ້ເຮືອນໄດທີ່ມີລູກ ລູກມັກຈະຂາດສານອາຫານ ເປັນຕາອີ່ຕົນແຮງໄໝກະເລີຍຊີໄປເບີ່ງຊ່ວຍເລື່ອງການປ່ຽນໄມ້ບາງໂຕທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ເພາະຈະເຮັດໃໝ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກບໍ່ແມ່ນດີນກະເຈົ້າເອງ

ຖ້າຢາກສົມທົບກັບໄໝສາມາດໂອນເຂົ້າບັນຊີໄໝ
ການຄ້າ 051120001014294001 Maikham
ຫຼືຢາກຊ່ວຍເປັນວັດຖຸສີ່ງຂອງຢາກໄປດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນທັກມາຫາໄໝຈະສົ່ງໂລເຄຊັ່ນໃຫ້ ຝາກແຊໃຫ້ຜູ້ໃຈບຸນໄດ້ເຫັນແລ້ວມີຄວາມຢາກຕັ້ງໃຈຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ນ