7 ຄວາມເຊື່ຶອບູຮານ ແປຝັນ ວ່າ ຈະມີລູກ

926

ຄວາມເຊື່ອຕັ້ງແຕ່ບູຮານ ຂອງສາສະຫນາພຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມຝັນ ທີ່ຖືກຕີຄວາມຫມາຍ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ຊື່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ອາດຈະມີຖືກແດ່ ຜິດແດ່ ແຕ່ບໍ່ເຊື່ອ ກະບໍ່ລົບລູ່ ຄິດວ່າອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງກະແລ້ວນໍ (ໃຊ້ວິຈາລະນະຍານ ໃນການອ່ານ)

ສຳລັບຄົນຢາກມີລູກ ຫລື ຢາກເປັນແມ່ຄົນ ຄວາມຝັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຕາມບູຮານກ່າວ ແມ່ນກຳລັງບົ່ງບອກວ່າ ຝັນເຈົ້າກຳລັງຈະເປັນຈິງ

1 ຝັນວ່າໄດ້ອູ້ມເດັກແດງ ຫລື ຝັນເຫັນເດັກນ້ອຍ:
ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີຫຼາຍ ສຳລັບຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຢາກມີລູກ ແຕ່ດົນແຕ່ຍັງບໍ່ຕິດ ຄວາມປາດຖະຫນານີ້ຈະກາຍເປັນຈິງ ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ຕັ້ງໃຈເຮັດເອົາແດ່ເດີ 2 ເຖົ້າເຈົ້ານະ! ພິເສດ ສຳລັບຍິງສາວ ກໍ່ຈະພົບເນື້ອຄູ່ໃນໄວໆນີ້

2 ຝັນວ່າ ໄດ້ສາຍຄໍຄຳ: ອັນນີ້ກະບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າກຳລັງຈະຖືພາໃນໄວໆນີ້ (ສຳລັບຄູ່ສົມລົດ) ຍິນດີນຳ ແຖມເດັກທີ່ຈະມາເປັນລູກເຂົ້າເຈົ້າ ມີແນວໂນມເປັນລູກສາວອີກ

3 ຝັນວ່າ ໄດ້ເພັດ: ສ່ອງປະກາຍໄປດ້ວຍລັດສະໝີ ແນວໂນມຈະໄດ້ລູກຊາຍ

4 ຝັນວ່າ ໄດ້ສວມແຫວນ: ແຫວນຄຳ ຫລື ແຫວນເພັດ ມີແວວຈະໄດ້ລູກເດີ

5 ຝັນວ່າ ໄດ້ລູກແກ້ວ: ເປັນຝັນດີ ມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ແຖມຈະມີລູກນຳອີກ ໂຊກ 2 ຊັ້ນແທ້ໆ. ສາວໂສດກໍ່ຈະພົບຄູ່ຄອງໃນບໍຊ້າ

6 ຝັນເຫັນຊ້າງເຜືອກ: ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າກຳລັງຈະຖືພາ ໂດຍເດັກທີ່ຈະມາເກີດນຳເຈົ້າເປັນເດັກທີ່ມີບຸນວາດສະຫນາສູງສົ່ງ

7 ຝັນວ່າ ໄດ້ພວງມະໄລ ຫລື ດອກໄມ້: ຈະໄດ້ສົມປາດຖະໜາເຊັ່ນກັນ ຊິຖືພາລະຫັ້ນ ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກະຊິດີໄປຫນ້າເລື້ອຍໆ

ຂໍໃຫ້ເຈົ້າ ສົມປາດຖະຫນາໄວໆນີ້ເດີ