ຂໍ້ມູນທາງໂພຊະນາການຕໍ່ນໍ້າໝາກກ້ຽງ

448

ສາລະໜ້າຮູ້ ຂໍ້ມູນທາງໂພຊະນາການຕໍ່ນໍ້າໝາກກ້ຽງ100ກຣາມ, ດື່ມແລ້ວ ຈະໄດ້ສານອາຫານ ແລະ ແຮ່ທາດໃດແດ່ ໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ !

👉 ພະລັງງານ 47 ກິໂລແຄລໍຣີ

👉 ຄາໂບໄຮເດຣດ 11,75 ກຣາມ

👉 ນໍ້າຕານ 9,35 ກຣາມ

👉 ໃຍອາຫານ 2,4 ກຣາມ

👉 ໄຂມັນ 0,12 ກຣາມ

👉 ໂປຣຕີນ 0,9 ກຣາມ

👉 ວິຕາມິນA 11 ໄມໂຄຣກຣາມ 1%

👉 ວິຕາມິນB1 0,087 ມິນລີກຣາມ 8%

👉 ວິຕາມິນB2 0,04 ມິນລີກຣາມ 3%

👉 ວິຕາມິນB3 0,282 ມິນລີກຣາມ 2%

👉 ວິຕາມິນB5 0,25 ມິນລີກຣາມ 5%

👉 ວິຕາມິນບB6 0,06 ມິນລີກຣາມ 5%

👉 ວິຕາມິນB9 30 ໄມໂຄຣກຣາມ 8%

👉 ໂຄລີນ 8,4 ມິນລີກຣາມ 2%

👉 ວິຕາມິນC 53,2 ມິນລີກຣາມ 64%

👉 ວິຕາມິນE 0,18 ມິນລີກຣາມ 1%

👉 ແຄລຊຽມ 40 ມິນລີກຣາມ 4%

👉 ທາດເຫຼັກ 0,1 ມິນລີກຣາມ 1%

👉 ແມັກນີຊຽມ 10 ມິນລີກຣາມ 3%

👉 ແມັງການີສ 0,025 ມິນລີກຣາມ 1%

👉 ຟົດສຟໍຣັສ 14 ມິນລີກຣາມ 2%

👉 ໂພແທສຊຽມ 181 ມິນລີກຣາມ 4%

👉 ທາດສັງກະສີ 0,07 ມິນລີກຣາມ 1%

ຂໍ້ມູນຈາກ: USDA