ຂ່າວດີ…!!! ປະກາດ ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນດີ 3-5 ລ້ານກີບ

1578

ຂ່າວດີ…!!! ປະກາດ ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນດີ 3-5 ລ້ານກີບ ຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ !

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດດ້າມ 10ລໍ້ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ2. ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈົກ, ລົດດຸດ ແລະ ລົດຕັກ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ.
ເງີນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 3- 5 ລ້ານກີບ

ມີປະສົບການສ້ອມແປງລົດມາກ່ອນ, ລ້ຽງເຂົ້າ ແລະ ມີບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເມືອງ ວີລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ສົນໃຈໂທ ສອບຖາມ 020 91895959ປິດຮັບ ຂໍອະໄພບໍ່ສະດວກຕອບທາງຂໍ້ຄວາມ.