ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີ ມີຈຳນວນ 65 ທຶນ ສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ

642

ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີ ມີຈຳນວນ 65 ທຶນ ສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ (ສະເພາະຄົນໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຜູ້ສະໝັກຕ່າງແຂວງທີ່ຊັກວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັ້ມ ແລະ ສາມາດເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້)

ສະຫມັກໄດ້ແຕ່ວັນທີ 13.07.2021 ຫາ 23.7.2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
ປິດຮັບວັນທີ 23.7.2021 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ນຳເອກະສານແທ້ທັງຫມົດມາສົ່ງໃນວັນທີ່ 26/07/2021 ແລະ ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ ວັນທີ 02/08/2021

ໃຜທີ່ສົນໃຈຮຽນແທ້ໆໃຫ້ສະຫມັກທາງອອນລາຍ ໂດຍຖ່າຍຮູບໃບປະກາດປະຖົມ, ສຳມະໂນຄົວ ສົ່ງມາກ່ອນ ທີ່ເບີ ວອດແອັບ (whatsapp) 02091672068,02056926608,02098009636, 02056328671,02054877037,02055513718 ໃນວັນເວລາລັດຖະການ

ມາແຕ່ໂຕແລະຫົວໃຈ ຢາກເຮັດວຽກໃນອາຊີບນີ້ແທ້ ເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອກາດສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການລາວ029 ສາຂາ ວິຊາປຸງແຕ່ງອາຫານ 25 ທຶນ
ສາຂາ ການໂຮງແຮມ 20 ທຶນ

ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 20 ທຶນ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກຮຽນທຶນສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ອາຍຸ 18-30 ປີ ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ

ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນຖ້າມີພາຫະນະທຽວການຈະເປັນການດີ ສຸຂະພາບຕ້ອງແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຊໍ່າເຮື້ອເອກະສານປະກອບການຮຽນ

ໃບປະກາດປະຖົມ !ຕ້ອງກົງກັນກັບສຳມະໂນຄົວ! ກ໋ອບປີ້ສີ 2ໃບ

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 2ໃບ

ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວກ໋ອບປີ້ສີ 3ຊຸດ

ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ 2 ໃບ

ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6ໃບຮຽນໄລຍະ3ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ

ທ່ານຢາກຮູ້ບໍ່ ວ່າຮຽນ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການໂຮງແຮມ, ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບມີເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ

ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ ມີປະກັນສຸຂະພາບ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ
ຫໍພັກຟຣີ ທຸກຄົນຕ້ອງນອນຫໍພັກຕະຫຼອດ3ເດືອນເພາະເຮົາມີສອນອັງກິດພາກຄໍ່າໃຫ້ ແລະ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍ່ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19

ເຄື່ອງບ່ອນນອນ1ຊຸດ,ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດ ພິເສດມີສອນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປແລະວິຊາສະເພາະໃຫ້ພາກຄໍ່າ

ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ 021540545 & 021261566