ໂຮງແຮມທີແປກປະຫຼາດຢູ່ໃນໂລກ !

1285

La Montana Magica Lodge” ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນໂຮງແຮມອາຄານພູເຂົາໄຟ ທີ່ມີຄວາມແປກ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກໂຮງແຮມແຫ່ງອື່ນ ເພາະມີນ້ຳຕົກໄຫຼຜ່ານອອກມາຈາກຍອດຕືກ ຕະຫຼອດເວລາ ເປັນໂຮງແຮມແຫ່ງດຽວໃນໂລກກໍ່ວ່າໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຖືໄດ້ວ່າ ມີຄວາມສວຍງາມຫຼາຍ

ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຊີລີ ເຊີ່ງເປັນໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ ທ່າມກາງທຳມະຊາດ ທີ່ບໍ່ເນັ້ນຄວາມລູຫຼາປານໃດ ແຕ່ເປັນທຳມະຊາດຢ່າງສຸດໆ ຄືກັບໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບພູເຂົາໄຟຕະຫຼອດເວລາເລີຍ.

ຖ້າວ່າທ່ານໃດມີໂອກາດໄດ້ໄປທີ່ໂຮມແຮງແຫ່ງນີ້ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກ ສະຫງົບແບບທຳມະຊາດໄປເຕັມໆ ຢ່າງແນ່ນອນ.