ໄດອາລີທີ່ລູກບໍ່ຢາກເປີດອ່ານ ! ( ສະໝຸດບັນທຶກຈາກພໍ່ເຈົ້າຊູ້ ແລະ ແມ່ໃຈຊື່ທີ່ລູກບໍ່ຢາກເປີດອ່ານ )

1229

ໄດອາລີທີ່ລູກບໍ່ຢາກເປີດອ່ານ ! ( ສະໝຸດບັນທຶກຈາກພໍ່ເຈົ້າຊູ້ ແລະ ແມ່ໃຈຊື່ທີ່ລູກບໍ່ຢາກເປີດອ່ານ )

ຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນມາຫຼາຍສິບປີ ແລະ ທັງ2 ມີລູກນຳກັນຄົນໜຶ່ງ

ຜູ້ເປັນຜົວແມ່ນມີນິໄສເຈົ້າຊູ້ມາແຕ່ຍັງເປັນແຟນກັນ ຈົນເຖິງເວລາສ້າງຄອບຄົວ ຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ບໍ່ຍອມເລີກລາເລື່ອງຄວາມເຈົ້າຊູ້ ແຕ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເມຍບໍ່ຍອມປະລະກໍ່ເພາະວ່າຜູ້ເປັນຜົວເຖິງຈະເຈົ້າຊູ້ແຕ່ກໍ່ເປັນຜົວທີ່ໃຫ້ກຽດເມຍຢູ່ສະເໝີ ລວມທັງເຫດຜົນທີ່ທັງສອງນັ້ນມີລູກນຳກັນເຖິງບາງເວລາທັງສອງຈະມີປາກສຽງກັນຍ້ອນຜົວນັ້ນນອກໃຈກໍ່ຕາມ.

ວັນເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີຜູ້ເປັນຜົວຍິງທະຫຼຳຕົວລົງເລິກເຂົ້າໄປທຸກມື້ ຄິດວ່າຜູ້ເປັນເມຍບໍ່ຄ່ອຍໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງນີ້

ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງຜູ້ເປັນເມຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນນັ້ນກຳລັງຖືພາລູກໄດ້ເກືອບ4ອາທິດແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ເປັນເມຍບໍ່ບອກໃຫ້ຜົວຮູ້ທັນທີ່ເທື່ອ ຄິດວ່າຈະເຊີໄພຜົວ ເພາະຜົວນັ້ນກໍ່ຢາກມີລູກຄົນທີ່ສອງຄືກັນ ຜູ້ເປັນເມຍຈຶ່ງເຮັດໄດ້ພຽງເລີ່ມບັນທຶກການເຄືອນໄຫວຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜົວ ລົງໃນໄດອາລີ (ສະໝຸດບັນທຶກ ) ເພື່ອທີ່ຈະໄວ້ເຊີໄພຜົວວ່າຕົນນັ້ນຮັກຜົວປານໃດ

ຫຼາຍທິດຜ່ານໄປນາງເລີ່ມກັງວົນໃຈເລື່ອງຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຕົນແລະ ລູກກ່ຽວກັບໂລກຕ່າງໆ ເພາະຜົວນັ້ນຍິງນັບມື້ນັບມີພຶດຕິກຳທີ່ບົ່ງບອກວ່າຜູ້ເປັນຜົວນັ້ນຜ່ານຫຍັງມາແດ່ໃນແຕ່ລະມື້ໃນເລື່ອງທີ່ຜົວເຄີຍຊິນ.

ອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ຜູ້ເປັນເມຍຕັດສິນໃຈເຂົ້າຝາກທ້ອງໄປດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກວດຄັນໃນທ້ອງຄົບວົງຈອນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລູກ !

ພໍແຕ່ຮູ້ຜົນກວດ ! ນາງເກືອບຈະເປັນລົມທັງຢືນ ເຂົ່າອ່ອນ ປານຮ່າງໄຮ້ວິນຍານ ເພາະຜົນກວດເລືອດຂອງລາວອອກມາເປັນ+ ເທົ່າກັບວ່າ ລາວນັ້ນເປັນ ເອດ ( HIV ) ນາງຕ້ອງເອົາລູກອອກທັນທີ ແລະ ນາງຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈວ່າຕົນນັ້ນຕິດມາຈາກຜົວຢ່າງແນ່ນອນ ພ້ອມທັງເຂົ້າໃຈວ່າຕອນນີ້ຜົວກໍຕິດແນ່ນອນ ແຕ່ນາງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ບອກຜົວ ເພາະຄິດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກອີກຄົນຫາກຄອບຄົວແຕກແຍກກັນ ນາງຈຶ່ງເຮັດໄດ້ພຽງລະບາຍຄວາມໃນໃຈໄວ້ໃນໄດອາລີເທົ່ານັ້ນ

ວັນເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍເດືອນ ຜົວສັງເກດເຫັນວ່າຜູ້ເປັນເມຍເລີ່ມມີສະພາບຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເຫັນກິນຢາເປັນປະຈຳ ຈຶ່ງລັກເອົາຢານັ້ນໄປຖາມໝູ່ມທີ່ເປັນແພດໝໍ (ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເມຍ ເພາະຖາມເມຍແຕ່ລະຄັ້ງເມຍບໍ່ເຄີຍຕອບ ຈຶ່ງລັກເອົາຢາໄປຖາມໝູ່ )

ຜົນອອກມາຄຳຕອບເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວຕ້ອງໜ້າມືດປານໄກ່ຖືກຄ້ອນ ເພາະຮູ້ວ່າຢານັ້ນຄືຢາຮັກສາເອດ ( HIV )

ຜູ້ເປັນຜົວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປສູນປິ່ນປົວເອດ ເພື່ອຖາມຫາປະຫວັດຂອງເມຍ ໂດຍອ້າງວ່າຕົນນັ້ນເປັນຜົວ ຢາກມາກວດຫາເຊື້ອ ຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າເມຍນັ້ນກວດພົບເຊື້ອແຕ່3ເດືອນທີ່ແລ້ວ ແລະ ຜົນກວດຂອງລາວກໍ່ອອກມາເປັນ+ ຄືກັນ.

ແຕ່ອານິຈັງ ! ຫຼັງຈາກຮູ້ຜົນແລ້ວ ພໍແຕ່ກັບຮອດເຮືອນ ຜູ້ເປັນຜົວຕ້ອງພົບແຕ່ຄວາມວ່າງເປົ່າ ເພາະເມຍກັບລູກອີກຄົນ ໄດ້ໜີອອກຈາກເຮືອນໄປໂດຍທີ່ບໍ່ບອກລາ ຖິ້ມໄວ້ພຽງໄດອາລີ (ປື້ມບັນທຶກ ) ທີ່ໃຫ້ຜົວອ່ານ ແລະ ເປັນຄວາມຊົງຈຳສຸດທ້າຍ.

ນັບຈາກມື້ນັ້ນຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຂຽນໄດອາລີທຸກໆມື້ ກ່ຽວກັບຄວາມດີຂອງເມຍ ເພື່ອມື້ໜຶ່ງລາວຄິດວ່າຈະມີໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ອ່ານ

ຫຼາຍ10ປີຜ່ານໄປ ທັງສອງໄດ້ຈາກໂລກນີ້ໄປໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລຳລາກັນເລີຍ !
ສຸດທ້າຍໄດອາລີທີ່ທັງສອງຂຽນໄວ້ ກັບກາຍເປັນລູກຄົນດຽວທີ່ເປັນອ່ານ ແລະ ເກັບມັນໄວ້ເປັນ ຄວາມຊົງ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດຕະຫຼອກໄປ

ປລ: ຊີວິດຄູ່ ຫາກຕັດສິນໃຈ ລົງເຮືອລຳດຽວກັນແລ້ວ ຈົ່ງຮັກສາອີກຝ່າຍໄວ້ໃຫ້ດີໆ ເພາະບໍ່ອີກເທົ່າໃດປີກໍຈາກກັນໄປແລ້ວ.

ໂດຍ: ປາຍປາກກາມື້ວານຊືນ

ອ່ານບົດເພີ່ມ : Eko.la