ເສຍຊິວິດໃຫມ່ ຈາກໂຄວິດ + 1 ຄົນ

650

ມາຮອດວັນທີ 04 ກັຍາ 2021ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3180 ຕົວຢ່າງ, ເຊີ່ວງ ກວດພົບເຊື້ອ 156 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີການເສຍຊີວິດ ສະສົມທັງຫມົດແມ່ນ 16 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃຫມ່ ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນ 1 ຄົນ. ເຊີ່ງລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນ


ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກTດ 19 | ຄົນທີ 16 ຂອງ ສປປ ລາວ
ເພດຊາຍ ອາຍຸ 31 ປີ ບ້ານຫນອງເດີນ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ,
ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ກວດພົບເຊື່ອ ແລະ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ໄລະຍະການປິ່ນປົວ ອາການປົກກະຕິດີຕໍ່ມາມີອາການເຂັບກະເພາະ

ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ມີອາການໄຂ້ ແລະ ເຈັບກະເພາະຮຸນແຮງ
«ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ມີອາການ ເມືອຍ, ກະວົນກະວາຍ, ຮາກອອກເລືອດ, ຄວາມດັນສູງ ແລະ ຊີບພະຈອນເຕັ້ນໄວ

ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ເສຍຊີວິດ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວເດີ້

ທຸກຢ່າຢ່າປະຫມາດເດີ້

ລາຍບະອຽດການຕິດເຊື້ອໃນມື້ນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ: 13ຄົນ 7(ນໍາເຂົ້າ)6 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ : 2 (ຊຸມຊົນ)- ໄຊຍະບູລີ: 1 (ນໍາເຂົ້າ)

– ຫຼວງພະບາງ: 12ຄົນ 7 (ນໍາເຂົ້າ)5 (ຊຸມຊົນ)- ຄໍາມ່ວນ: 27ຄົນ 2 (ນໍາເຂົ້າ)25 (ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ: 46 (ນໍາເຂົ້າ)- ສະຫວັນນະເຂດ: 23 ຄົນ 17 (ນໍາເຂົ້າ)6 (ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 32ຄົນ 12 (ນໍາເຂົ້າ)20 (ຊຸມຊົນ)