ເຫດໄຟໄໜ້ເຮືອນໄດ້ແຕ່ເຄື່ອງຄາຄີງ
ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍ

210

ໄປເຮັດບຸນມາ ກັບມາບ້ານເຮືອນໄຟໄໝ

ເຫດເກີດອັກຄີໄຟ ຢູ່ບ້ານດົງໂພສີ (ຫນ້າສວນອີນແປງ)ວອນຄົນໃຈບຸນຊ່ວຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຖື ຂອງກີນຂອງໃຊ້ ຄອບຄົວ ນາງທອງໄມ

(ແມ່ເຖົ້າ ຫຼື ແມ່ຕູ້ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ)ຊັບສີນເງີນຄຳດັບໄປກັບອັກຄີໄຟທຸກຢ່າງ ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງເລີຍ ເຫຼືອແຕ່ໂຕ
ຊ່ວຍຊັບສີນເງີນຄຳແມ່ນໂອນໃສ່ບັນຊີຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັກ??

ເລກບັນຊີ 09712001850980001 Soulisuk vonghavimat MR
ຂໍຂອບໃຈ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ ຈະເລີນຮັ່ງມີເດີ້???