ແມ່ອອກໄດ້ບຸນອ້າຍຈົວໄດ້ມ້ຽນຕາມພາບເລີຍ

232

ແມ່ອອກໄດ້ບຸນອ້າຍຈົວໄດ້ມ້ຽນຕາມພາບເລີຍ
ບຸນຫໍເຂົ້າປະດັບດິນມື້ນີ້ວັນສິນ ແຮມ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ຫຼາຍວັດຫຼາຍບ້ານກໍແຈກຫໍ່ເຂົ້າຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

ເພື່ອແຈກຍາຍໃຫ້ດວງວີນຍານທຸກດວງ ຕາມຄວາມເຊື່ອແລະ ປະເພນີລາວສືບກັນມາ ແຕ່ຫຼັງຈາກສຳເລັດພິທີ ແມ່ອອກໄດ້ບຸນອ້າຍຈົວໄດ້ມ້ຽນຕາມພາບເລີຍ

.