ຜູ້ຊາຍ 8 ຂີ້ “ຢ່າເອົາມາເປັນຜົວເດີ້ລູກ” ພໍ່ສອນລູກສາວໄວ້ !

390

ພໍ່ສອນລູກ: ຜູ້ຊາຍ 8 ຂີ້ “ຢ່າເອົາມາເປັນຜົວເດີ້ລູກ” ອ່ານ​ເລີຍ

1 ຂີ່ຖີ່ ບໍ່ມີຮອດພີ່ນ້ອງ ມິດສະຫາຍ
2 ຂີ້ອວດອົ່ງ ວ່າຕົນເອງເກັ່ງ ຕົນເອງມີ

3 ຂີ້​ໂມ​ໂຫ ຮ້າຍ​ດ່າ​ເກັ່ງ
4 ຂີ້​ເມົາ ບໍ່​ເອົາ​ການ​ເອົາ​ງານ

5 ຂີ້​ຢາ
6 ຂີ້​ພະ​ນັນ, ຫຼິ້ນ​ການ​ພະ​ນັນ

7 ຂີ້​ຕວະ
8 ຂີ້​ຄ້ານ