ເລື່ອງຈີງທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ

3856

” ເລື່ອງຈີງທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ “
ບາງຄົນ…ບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າ

ມື້ອື່ນຈະເອົາເງີນຈາກໃສ ມາໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນ
ບາງຄົນ…ບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍວ່າ

ລົດຊາດການນອນຫຼັບເທິງຕຽງນຸ່ມໆໃນຫ້ອງແອມັນເປັນຢ່າງໃດ
ບາງຄົນ…ລູກຮ້ອງຢາກກີນ Pizza ຍັງຕິດລູກມາເປັນປີໆ
ສ່ວນບາງຄົນ…ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ

ມີໜ້າທີຮຽນຢ່າງດຽວ ພໍ່ແມ່ສົ່ງເງີນໃຫ້ໃຊ້
ກັບໂພດລົງເຟດບຸກວ່າ….ຮຽນແສນຍາກ ເໝື່ອຍແທ້
ບາງຄົນ…ພໍ່ແມ່ປູທາງປະເຄນໃຫ້ທຸກຢ່າງ

ກັບຈົ່ມວ່າ ຊີວິດເປັນຫຍັງມັນລໍາບາກຂະໜາດນີ້
ບາງຄົນ…ນັ່ງເຮັດວຽກໃນຫ້ອງແອແທ້ໆ ແຕ່ຈົ່ມທຸກເທື່ອວ່າ….ງານໜັກຈິບຫາຍ

ເດັກບາງຄົນສະໄໝນີ້ ພຽງແບດໂທລະສັບຈະໝົດກໍເໝືອນຈະຂາດໃຈຕາຍ
ບໍ່ມີ wifi…..ຊີວິດເໝືອນຕາຍໄປແລ້ວເຄີ່ງຕົວ! ລອງຫັນໄປອ້ອມຕົວເຈົ້າລອງເບິ່ງດູ ວ່າ ມີຄົົນທີ່ເຂົາລຳບາກກວ່າເຮົາອີກ
ມີຄົົນທີ່່ເຂົາທຸກກວ່າເຮົາຫລາຍ

ມີຄົົນທີ່ເຂົາຕົ້ນທືນຕ່ຳ ຈົນຕິດລົບກວ່າເຮົາອີກຫລາຍ ມີລົດຂີ່ໄປມະຫາໄລ ນອນຫ້ອງແອ ຮຽນຫ້ອງແອ
ແລ້ວຍັງໂພດລົງເຟດບຸກວ່າ ຮຽນເໜື່ອຍ ຍາກ
ມັນຟ້ອງວ່ານ້ອງ…ກະຈອກຂະໜາດໃດ

ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງແອ ແລ້ວຈົ່ມວ່າຊີວິດແສນລໍາບາກ
ມັນຄືການດູຖຸກຕົວເອງຢ່າງຮຸນແຮງ

ເຮົາຈົ່ມວ່າຊີວິດເຮົາບໍ່ດີ…ແລ້ວຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີຫຍັງໃຫ້ຈົ່ມ?
ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າບໍ່ພໍໃຈຊີວິດຕົວເອງ
ມີຄົນອີກບໍ່ນ້ອຍ ຍາກມີຊີວິດແບບເຈົ້າ!

ສຸກໄດ້ ຖ້າຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນຖືອັນໃດຄວນວາງ ອັນໃດຄວນຄິດ ອັນໃດບໍ່ຄວນຄິດ ຊ່ວຍກົດແຊຣ໌ເປັນບຸນ
ທີ່ມາ: ພຣະສຸນິກອນ ຈະເລີນສຸກ