ອ່ານເລີຍ!ສັບພະຄຸນຂອງຢາປົວໂຄວິດຂອງລາວ ປົວດີແລ້ວ200ກວ່າຄົນ

12708

ຕະຫຼອດວັນທີ 7 ຕຸລາ ຂ່າວ ຢ າແຄັບຊູນຈາກສະໝູນໄພປິ່ນປົວເ ຊື້ ອພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ກຳລັງແ ຜ ່ລະບາດຢູ່ໃນຂະນະນີ້
ແຕ່ບາງສື່ກໍ່ລາຍງານຂ່າວຍັງບໍ່ຊັດເຈນເປັນຕົ້ນວີທີການນຳໃຊ້ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ແລະຢານີ້ດີແທ້ຫຼື ບໍ?

ແນ່ນອນເປັນຄຳຕອບທີ່ຍາກເພາະໃນໂລກນີ້ຍັງບໍ່ມີ ຢ າສະເພາະທາງມາປົວພະຍາດລະບາດຊະນິດນີ້ໄດ້ ທຸກວັນນີ້ຍັງປິ່ນປົວໄປຕາມອາການເທົ່ານັ້ນ
ແລະນີ້ແມ່ນໃບກຳກັບວິທີນຳໃຊ້ ຢ າສຳລັບປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອ ຂອງ ພຣະປຣີຊາອາຄົມວິພູສິດລິດທິວົງມຸນີ (ຮສ ປອ ຄຳຕູ້ ອິນທະວົງ)

ສ່ວນປະກອບຂອງມັນມີຫົວຕັບຮີ້ນ, ຕົ້ນບີຍຸງ ແລະຂີ້ໄຄພະຍານາກ ເຊິ່ງແອັດກໍ່ບໍຮູ້ຕົ້ນເປັນແນວໃດ ແຕ່ມີຜູ້ຄົ້ນຄິດມາດີກວ່ານັ່ງເບິ່ງໜ້າກັນໂດຍບໍເຮັດຫຍັງເລີຍ.

ສຳລັບວິທີການນຳໃຊ້ ກິນເທື່ອລະສອງແຄັບຊູນ ມື້ລະ 3 ເວລາ ເຊົ້າ,ສວາຍ,ແລງ ຄືກັບຢາອື່ນໆ ກິນຢາໂຕນີ້ແລ້ວຫຍັງ ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ,

ເສິມສ້າງປອດໃຫ້ແຂງແຮງ, ແກ້ອາການໄຂ້ຫວັດ, ເຈັບຄໍ ແລະອາການໄອຕາມນິຍາມຂອງພະຍາດອັກເສບປອດເລີຍ. ແຕ່ຢາທີ່ຄິດຄົ້ນໃໝ່ນີ້ແມ່ນຈະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ ໄດ້ແກ່ ແມ່ຍິງຖືພາ, ຜູ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ, ຜູ້ທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 8 ປີກໍ່ບໍໃຫ້ກິນ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກັບຄົນທີ່ມີໂລກຫົວໃຈ, ຄົນທີ່ເປັນໄຂ່ຫຼັງ ແລະຜູ້ທີ່ມີອາການແພ້ຢາຜ່ານມາ.

ບາດນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບ ຮສ ປອ ຄຳຕູ້ ອີນທະວົງ ເພິ່ນແມ່ນໃຜມາແຕ່ໃສແທ້ ຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບສາຂາຢາພື້ນເມືອງ ຄາດວ່າຈະເປັນອົງດຽວ ໃນປະເທດລາວ ທີ່ຈົບສາຍຢາຟື້ນເມືອງ.

ມີຜູ້ທີ່ລອງຢານີ້ມາແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນເປັນໂຄວິດແຕ່ຢືນຢັນວ່າ ສັບພະຄຸນເພີ່ນວ່າຕ້ານໄວຣັດ ເສີມພູມຄຸ້ມກັນບໍ່ເກີນ 3 ວັນຕົນເອງຫາຍເປັນປົກກະຕິບໍ່ມີອາການຫຍັງຕາມມາເວົ້າເລື່ອງຢາຟື້ນເມືອງກໍ່ມີດີຫຼາຍຢ່າງ.

ຖືວ່າຢາໂຕນີ້ເປັນຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະເທດລາວເຮົາໄວໆນີ້ ແລະຄາດວ່າຈະໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີຫນ້າ
ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນການທົດລອງປີ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວເກືອບ 200 ກວ່າຄົນ ໃນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນສູນຂໍ້ມູນຂັ້ນຕອນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນຄົນຄວ້າຂອງກະຊວງຕາມຫຼັກວີຊາການ.
ທີ່ມາ: ຂ່າວມະຫາສານ