ໃຜມັກກິນລູກຊີ້ນ ຄວນອ່ານ ຄສາມແຊບອາດແຝງອັນຕະລາຍ

1384

ລູກຊີ້ນ ເປັນອາຫານທີ່ຫຼາຍຄົນມັກ ແລະ ຫາກິນງ່າຍ ແຕ່ຮູ້ຫຼື ບໍ່ວ່າ ໃນລູກຊີ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບນັ້ນ ອາດມີສານອັນຕະລາຍປະປົນຢູ່:

-ສີປະສົມອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ: ການກິນອາຫານທີ່ມີສີສັງເຄາະຫຼາຍອາດມີອັນຕະລາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ທີ່ມີກົນໄກໃນການພະຍາຍາມເອົາສານທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ຕ້ອງການອອກ
-ສານກັນບູດ: ການກິນອາຫານທີ່ມີສານກັນບູດຫຼາຍ ຈະສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ

-ໂຊດຽມ: ການກິນອາຫານທີ່ມີທາດໂຊດຽມສູງຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ຍັງສ່ຽງຕໍ່ມະເຮັງກະເພາະອາຫານອີກດ້ວຍ
-ສານບໍແລັກ (Borax): ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຊີ້ນເດັ້ງ ກອບ ແຕ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຕັບ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງເສື່ອມ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ
ວິທີເລືອກຊື້ ຫຼື ກິນລູກຊີ້ນໃຫ້ປອດໄພ:

ຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ມີຮັບຮອງຈາກ ອາຫານ ແລະ ຢາ, ກິນລູກຊີ້ນຄວບຄູ່ກັບຜັກ, ບໍ່ຈືນລູກຊີ້ນໃນນໍ້າມັນພືດທີ່ຈືນຊໍ້າໆກັນ, ບໍ່ຈືນ ຫຼື ປີ້ງລູກຊີ້ນໄໝ້ເກີນໄປ ແລະ ວິທີທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນ ເຮັດລູກຊີ້ນ ກິນເອງ!