ມື້ນີ້ພໍ່ຕູ້ຂໍຈັດເຕັມ!ຢູ່ນຳກັນມາ77ປີຍັງບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານກັນຍ້ອນຜ່ານຊ່ວງສົງຄາມໂລກ

1012

ມື້ນີ້ພໍ່ຕູ້ຂໍຈັດເຕັມ!ຢູ່ນຳກັນມາ77ປີຍັງບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານກັນຍ້ອນຜ່ານຊ່ວງສົງຄາມໂລກ

ມື້ນີ້ພໍ່ຕູ້ຂໍຈັດເຕັມ!ຢູ່ນຳກັນມາ77ປີຍັງບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານກັນຍ້ອນຜ່ານຊ່ວງສົງຄາມໂລກຢູ່ນໍາກັນມາດົນເຖິງ 77 ປີ ບໍ່ເຄີຍມີຮູບງານແຕ່ງ ເພາະຊີວິດຕ້ອງຜ່ານຊ່ວງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ແລະ ອຸປະສັກອີກຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ງານແຕ່ງຂ້ອນຂ້າງບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ

ຕ້ອງຖືກເລື່ອນໄປກ່ອນມາມື້ນີ້ເຈົ້າສາວອາຍຸ 97 ປີ ແລະ ເຈົ້າບ່າວອາຍຸ 98 ປີໄດ້ມີ ໂອກາດຈັດງານແຕ່ງນໍາເຂົາ “ເຖິງຈະບໍ່ມີງານແຕ່ງຫຼູຫຼາ… ກໍ່ຢູ່ກັນມາໄດ້ຢ່າງຍາວນານ”
ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດອາເມຣິກາ ລັດໄອດາໂຮ ເຫັນພາບແລ້ວກໍ່ສຸກໃຈນຳຍິນດີນຳສອງຕູ້ຄູ່ຮັກຊົ່ວນິລັນ

ມື້ນີ້ພໍ່ຕູ້ຂໍຈັດເຕັມ!ຢູ່ນຳກັນມາ77ປີຍັງບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານກັນຍ້ອນຜ່ານຊ່ວງສົງຄາມໂລກ